Planlegging og regulering

Planlegging betyr å lage planer ut i fra de behov som foreligger. A.Bogen har regulert arealer ut i fra et behov som er vurdert å være tilstede. A.Bogen fikk utarbeidet en reguleringsplan i 2017 på egen eiendom på Bogøy i Steigen. Planen heter detaljreguleringsplan for Jensvikhågen. Planen er godkjent av Steigen kommune. Reguleringsplanen legger til rette for utbygging av boliger, sentrumsbebyggelse med forretninger, fritidsboliger for utleie og småbåthavn.   

Bygging og utleie av leiligheter

Det jobbes med realisering av boliger til nøkterne leiepriser. Det første prosjektet som ble realisert i 2018 var 2 nye leiligheter i Bogveien 68. I 2022 ble det kjøpt 2 nye eiendommer som har vært i familiens eie tidligere. I det ene huset - Kvithuset, ble hovedleiligheten klargjort for utleie i 2022. Nå pågår innredning av sokkeletasje. I det andre huset, som jeg kaller for morhuset,  ble hovedleiligheten klargjort i 2022. I 2023 -24 vil sokkeletasjen her bli innredet til ny leilighet. 

Det jobbes med vurdering av de øvrige bygningene på gården, som gammelstua, naustet, kvitgarasjen og fjøset/driftsbygning, i forhold til behov og tekniske muligheter. 

Videre planlegges bygging av nye leilighetsbygg/ leiligheter. Utbygging er blant annet avhengig av etterspørsel og finansiering.

Salg av tomter 

A. Bogen har flere tomter for salg. Det er 2 tomter til salgs i Kalvgjerdet. Ved området "Toppen" i Bogen er det 4 tomter til salgs. Ta nærmere kontakt for å diskutere prosessene vedrørende kjøp av tomt.

Den enkelte tomtekjøper er ikke bundet til å kjøpe hus eller tjenester via et spesifikt firma. Derved kan du utvikle det husprosjektet som passer for deg. 

Salg av stein 

Firmaet organiserer uttak av stein fra eget masseuttak. Masseuttaket heter Bogen masseuttak. Det er tatt ut stein til flere store infrastrukturprosjekter i Nord-Steigen. Det gjelder blant annet utfylling av områder på Storskjæret øst og Storskjæret vest i Bogen. På Storskjæret øst er det bygd nytt lakseslakteri. På Storskjæret vest er det kommunale næringsarealer. For øyeblikket tas det ut steinmasser i forbindelse med bygging av ny bru til Engeløya og bygging av ny tømmerkai til kommunen

A.Bogen har hatt avtaler med entreprenører som har nøkkelkompetanse på uttak av stein.