A.Bogen selger tomter, leier ut leiligheter, og er engasjert i næringsutvikling og miljø

Næringsutvikling og miljø

Firmaet er opptatt av næringsutvikling og å skape og utvikle arbeidsplasser. Asle har erfaring fra å ha jobbet i en årrekke i offentlig sektor og har hatt verv og oppgaver fra lag og foreninger. Han har vært engasjert i prosjekter innenfor landbruk, reiseliv og miljø. Han ønsker å engasjere seg i prosjekter innenfor miljø og "det grønne skiftet" . 

Eiendom 

Eiendomsforvaltning og eiendomsutvikling  inneholder mange spennende fagområder.  Firmaet har hovedfokus på følgende områder ; 

  • Planlegging og regulering  
  • Salg av tomter 
  • Salg av stein
  • Bygging og utleie av leiligheter

Les mer under MITT ARBEID

Tomteprisliste, fast eiendom

(Jfr. reguleringsplan Jensvikhågen mv.) 

Boligtomter, regulert felt, pris pr. m2


300 NOK

Næringstomter, hovedsaklig regulerte felt, pris pr. m2 


150 -  300 NOK

Øvrige arealer 


etter nærmere avtale